Vandingsregler

Gældende vandingsregler og opfyldning af badebassiner: 

Det er forbudt at vande med sprinkler og lignende. 

Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet kl. 22:00 til 07:00. 

På lige datoer på husnumre med lige numre vande med håndført slange i tidsrummet 21:00 til 22:00, og tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer. 

Det er altid tilladt at vande med håndført kande.